Elektronické podávanie dokumentov prostredníctvom portálu finančného riaditeľstva SR umožňuje neregistrovaným užívateľom aplikácie eDane vyplniť a vytlačiť si daňové priznanie.
Autorizovaným používateľom umožňuje elektronické zasielanie daňového dokumentu správcovi dane. V aplikácii spravovanej finančným riaditeľstvom SR sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty. Užívatelia si môžu vyexportovať údaje do XML formátu alebo ti dáta v rovnakom formáte do aplikácie naimportovať.

  

Vo svojom počítači môžete na podávanie elektronických dokumentov využiť dve aplikácie. Prvou je aplikácia eDane/Windows, tou druhou eDane Java 2014. Aplikácie sú si z veľkej časti podobné, líšia sa ale vo viacerých podstatných drobnostiach. O Rozdieloch a vhodnosti verzií pre rôznych užívateľov si prečítajte v nápovede.

Pre viac informácií pokračujte na nový portál Finančnej správy na časť eDane.sk

V prípade potreby riešenia sporov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa navštívte prosím našu novú službu SpotrebitelskyTest.sk